Với sự cống hiến hết mình của tập thể gia đình PQA, Ngày càng có nhiều bệnh nhân sử dụng các sản phẩm của PQA đạt Hiệu quả tốt

(Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống Số 803 Xuất bản ngày 23 tháng 5 năm 2014)

page-0

page-1

page-2

page-3