Xuân – Hạ – Thu – Đông. 4 mùa trong 1 năm, mỗi mùa có mỗi đặc trưng riêng. PQA cũng thế mỗi con người mỗi cành cây hoa lá PQA cũng có những đặc trưng riêng.

IMG_6244

IMG_6167

IMG_6171

IMG_6199

IMG_6222

IMG_6230

IMG_6234