PQA TAM HOÀNG GIẢI ĐỘC

100,000 

PQA TAM HOÀNG GIẢI ĐỘC

Dùng cho người bị miệng lưỡi phồng rộp, hơi thở có mùi hôi.

ĐẶT THUỐC NGAY

Số lượng

0934.378.226