PQA NHUẬN TRÀNG

140,000 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Trẻ em, người lớn bị táo bón, táo bón lâu ngày.

ĐẶT SẢN PHẨM NGAY

Số lượng

0965.132.669