PQA NHUẬN TRÀNG

140,000 

PQA NHUẬN TRÀNG

Dùng cho trẻ em, người lớn bị táo bón, táo bón lâu ngày.

ĐẶT THUỐC NGAY

Số lượng

0934.378.226