Công ty cổ phần Dược phẩm PQA

Địa chỉ  :  Số 99, đường 10, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Chuyên gia tư vấn  :   Dược Sĩ Huế: 0965.132.669 / 0904.867.228

Điện thoại cố định: 02283.502.986