Dùng cho trẻ em hay ăn chóng lớn
Dùng cho người lớn, người già dễ tiêu hoá