Công ty cổ phần dược phẩm PQA đã tổ chức hội nghị trình dược viên năm 2016

IMG_4678
IMG_4815
IMG_4678(1)