2 bài thuốc chữa mất ngủ bằng Đông Y

2-bai-thuoc-chua-mat-ngu-bang-dong-y

Bài 1. Tỏa nhân hoàn (Nguyên – Ngự dược viện phương)

Bài thuốc

Toan táo nhân 30g      Địa du 30g

Đan sa ISg                  Thần sa            15g

Nhân sâm        15g      Xương bổ        15g

Các vị thuốc trên tản thật nhỏ, luyện mật làm viên to bằng hạt ngô, lấy Chu sa làm áo, mỗi lần uống 30 đến 50 viên, sắc nước Nhân sâm làm thang, không kể giờ giấc, hoặc chiêu bàng nước cơm cũng được.

Chủ trị: Hư phiền mất ngủ , tinh thần hoảng hốt sợ hãi lo buồn, có mồ hôi trộm.

Bài 2. Thần minh bổ tâm đan (Nguyên – Ngự dược viện phương)

Bài thuốc

Viễn chí           24g                        Tử Thạch anh            24g

Thạch xương bồ          2 4g           Thục địa hoàng          15g

Bạch phục       15g                        Mạch môn đông         12g

Quyển bá         12g                        Nhân sâm                   12g

Đan sâm          12g                          Hoàng kỳ                  12g

Bạch truật       12g                           Trạch tả                   12g

Sơn thù du      12g                            Phòng phong           12g

Tán giao          12g      C                    Cát cánh                  12g

Bá tử nhàn      4.5g                           Xuyên hưong           4 5g

Can Sơn dược 6g                              Bạch liêm         6g

Bạch thược     6g                              Thạch cao          6g

Thiết phấn       6g                                    Thần khúc   6g

Đương qui       6g                                    Bán hạ         6g

Mẫu đơn bì      6e                                    Chu sa         12g

Các vị thuốc trên tán thật nhỏ, Chu sa trộn đều luyện mật làm viên, mỗi viên lOg Chu sa làm áo, mỗi lần uống 1 viên, thang bằng nưóc Nhân sâm, rượu ấm uống cũng được, uống bất cứ lúc nào.

Chủ trị: Mất ngủ, hay quên, hoảng hốt, kém ăn, da xanh nhợt, mệt mỏi.

Tags: Chuyên mục mất ngủ


ĐẶT SẢN PHẨM NGAY

Số lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0965.132.669